Migracja dysku .vhd do Azure – Migration disc .vhd to Azure

W tym artykule opiszę jak możemy przemigrować do Azure dysk z Windows 10 TechPreview.

 1. Przygotowujemy dysk .vhd
  • Jeśli posiadamy dysk .vhdx możemy użyć polecenia PS w celu przekonwertowania:
Convert-VHD –Path “D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhdx" –DestinationPath “D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhd

102014_1550_Migracjadys1.png

 

102014_1550_Migracjadys2.png

 1. Wybieramy storage, na który będziemy migrować dysk, najbardziej nas interesuje linki blobs.
 2. Odpalamy PowerShell-a dla Azure
 3. W konsoli wklepujemy:
$cred = Get-Credential

Add-AzureAccount -Credential $cred

$sourceVHD = “D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhdx"

$destinationVHD="https://test-storage.blob.core.windows.net/vhds/Windows10-Test.vhd"

Add-AzureVhd -LocalFilePath $sourceVHD -Destination $destinationVHD -NumberOfUploaderThreads 5

Dla $source i $destynation zmieniamy analogicznie do naszych potrzeb

 

 1. Efekt przenoszenia do Azure.

azure10prew 

 1. Przechodzimy do Virtual Machines > Disk
  • Tutaj wybieramy nasz .vhd i klikamy Create.
  • Wypełniamy nazwę obrazu oraz wskazujemy go w naszym kontenerze z dyskami.

102014_1550_Migracjadys4.png

 

 1. Chcąc teraz skorzystać z naszego dysku przechodzimy do galerii z systemami New > Compute > Virtual Machine > From Gallery
  • Klikając na My Images zobaczymy nasz przygotowany dysk.

I tak udało nam się przenieść wirtualkę do Azure, może to być skonfigurowana gotowa do pracy bądź dysk bazowy „template” który możemy wykorzystywać przy tworzeniu innych maszyn.

 

Opcja ściągnięcia dysku .vhd z Azure:

 1. Odpalamy konsole PowerShell Azure
  • Wklepujemy:
$cred = Get-Credential

Add-AzureAccount -Credential $cred

$sourceVHD = "https://storage-test.blob.core.windows.net/vhds/Windows10Test.vhd"

$destinationVHD = "D:\Hyper-V\Windows10\Virtual Hard Disks\Windows10.vhd"

Save-AzureVhd -Source $sourceVHD -LocalFilePath $destinationVHD -NumberOfThreads 5